Τσάντα Α! Νο60,  Νο50, Νο45, και  Νο35 Διαφανής.

Συσκευασία: 10 ΚΙΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ