Σακούλες Απορρημάτων 80X1.10 cm.

Συσκευασία: 25 ΚΙΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ