Σακούλες Απορρημάτων 65X85 cm.

Συσκευασία: 25 ΚΙΛ.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ