Πιπεριά πράσινη σε λωρίδες.

Κιβώτιο: 10 ΚΙΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ