Κολοκύθα σε κύβους 10*10.

Κιβώτιο: 10 ΚΙΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ