Αγκινάρες Αιγύπτου κατεψυγμένες.

Κιβώτιο: 10 ΚΙΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ