Σουβλάκια Χοιρινά μηχανής.

Κιβώτιο: 7,3 ΚΙΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ