Γύρος χοιρινός.

ΣΥΣΚ: 20 ή 25 ή 30 ή 35 ή 40 ΚΙΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ