Χοιρινό Σνίτσελ Εισαγωγής Ε.Ε. Ελληνικής Επεξεργασίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ