Μοσχαρίσια Γλώσσα  Γάλακτος Πολωνίας.

Κιβώτιο: 10 ΚΙΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ