Κεράσι Εκπυρωμένο IQF.

Κιβώτιο: 10KΙΛ.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ