Βύσσινο Εκπυρωμένο  IQF.

Συσκευασία 10 & 15 ΚΙΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ