3Μ/Scotch-Brite

Το εμπορικό σήμα 3Μ αναγνωρίζεται και το εμπιστεύονται παγκοσμίως. Το εμπορικό σήμα Scotch-Brite™ είναι επίσης πρωτοπόρο στην αγορά σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό του σπιτιού.