Όμηρος Α.Ε.

Η εταιρία Όμηρος Α.Ε. ιδρύεται το 1998 στην Κατερίνη σε ένα χώρο συνολικής έκτασης 14.000 τμ. με σκοπό την επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση κατεψυγμένων αλιευμάτων.